ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

ชื่อ นาย อุเซ็น จันทร์นิตย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 เลขที่ 5 เลขประจำตัว 29441

E-Mail usemjummit7@gmail.com

Facebook usenjunnit14@hotmail.com

Line sensen1127

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter