ยินดีตอนรับเข้าสู้เว็บไซต์ส่วนตัว

 

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

ชื่อ นางสาวคณิตา หนูด้วง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เลขที่ 7 เลขประจำตัว 29444

E-Mail kanitatta.168@gmail.com

Facebook: พิ้เมย์ สุดหล่อ Line: kanita1997

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter