ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว้บไซด์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่นหนึ่งของการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

เสนอครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

 

นางสาวสรารัตน์ แซ่อ๋อง เลขที่ 21 เลขประจำตัว 29621

E-Mail sararratpat591@gmail.com

facebook: s'jaae sararat/Line :0993035791

ig: SJAAESARARAT

 

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter