ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัวของผู้จัดทำ

ตารางสอบสุดยอด

เพลงสุดโปรด

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึงของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

เสนอ

ครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

นางสาวปิยนุช มาละวรรณโณ เลขที่ 12 ชั้น ม. 6/6 เลขประจำตัว 29647

E-MAIL piyanutopo29647@gmail.com

facebook https://www.facebook.com/piyanut.malawanno

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter