ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์ส่วนตัว

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา คอมพิวเตอร์

รหัสวิชา 33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

 

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

 

 

เสนอ

คุณครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

นายอัลฟาร์ แกสมาน

เลขที่26 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

เลขประจำตัว 30628

 

Facebook Alfar kaesaman / IG alfar.ad9

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter