ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส งเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เสนอ

คุณครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

นาย ประทีป ยังหาด เลขที่ เลขประจำตัว

E-Mail : Pratip1911@gmail.com

ซีรี่' เดอะสตาร์ / zeero00_7 / zee_pratip

ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter