ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

 

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

_____________________________

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

________________________________________

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

เสนอคุณครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย 

ชื่อ นางสาวกุลธิดา นามสกุล พิณวงศ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 เลขที่ 6

เลขประจำตัว 31134

E-mail : peenam77@gmail.com

facebook : https://www.facebook.com/namzizi.zizi

line : pinwong.

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter