ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

"กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ"

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

 

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

น.ส.รัชดาภา ยิ้มแก้ว เลขที่ 16 ชั้น ม.6/6

E-mail : mi.min.minny01@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/mint.tii.1

line : miiminnt

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter