ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบเว็บนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

...............................................................

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

 

ชื่อนางสาวอริสรา นามสกุล ลิมานิ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 เลขที่ 18

เลขประจำตัว 31138

 

E-mail : arissdaina@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/arisara.limani

Line : arisscu140000

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter