ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางเรียน

เพลงที่ชื่นชอบ

Website counter

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส 33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

นางสาวอาอีฉ๊ะ หนูชูสุข

เลขประจำาตัว 31140

E-Mail Chaaicha2557 @gmail.com

Facebook Aicha Nuchusuk

ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา