ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตั

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ ครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวกัณฑิมาพร ชาญเชี่ยว ชั้น ม.6/6 เลขที่ 25 เลขประจำตัว 31203

E-Mail : Tam_guggig@hotmail.com

Facebook ID : G'Guggig HipZz

Line ID : babyguggig

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter