ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว
ตารางสอน
เพลงที่ชื่นชอบ


เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 


ชื่อ นางสาวเกวลิน ธนูสาย เลขที่ 11 ชั้น 6/7เลขประจำตัว 29319
E-Mail kae3479 @gmail.com
Facebook: น้องเก๋ เกวลิน ธนูสาย


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter