ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

............................................................................

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

***************************************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

น.ส สุดารัตน์ ศรีนวลขาว เลขที่ 24 เลขประจำตัว 29332

E-Mall : Santipap04609@hotmail.com

Facebook : สุดารัตน์ ศรีนวลขาว

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้ารับชม

Website counter