ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

..............................................................................................................

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201เทคโนโลยีสารสนเทค5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

เสนอคณุครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาว สุภาวดี สุวรรณกิจ ชั้น 6/7 เลขท25 เลขประจำตัว

Ziym34@ gmail.com

Suphawadi Suwannakit

 

ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา/2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter