กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

ชื่อ นางสาวบุญญานี บุญศิริ ชั้น ม.6/7 เลขที่ 16

รหัสประจำตัวโรงเรียนสตูลวิทยา 29450

E-Mail : boonyanee815@gmail.com

Facebook : Far Boonyanee

Line : 0948065038

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ. เมือง จ. สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter