กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษรายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

เสนอ

คุณครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

น.ส กฤษณา โต๊ะเสล็ม ชั้นม.6/7 เลขที่ 10 เลขประจำตัว29483

E-mail: gissana1133@gmail.com

Facebook: kritsana thosalem

Line: momay0301

IG: momaywoww

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter