ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

................................................

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงโปรด

***************************

เว็ปไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส33201เทคโนโลยีสาระสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

......................................

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

ชื่อ นายณัฐชนนท์ หนูแก้ว ชั้น ม.6/7 เลขที่ 4 เลขประจำตัว 29513

E-mail ba4523@hotmail.com

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ. สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter