ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

 

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

 

 

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวมนสิชา กมลาภิรมย์

ชั้นม.6/7 เลขที่ 20 เลขประจำตัว 29535

E-mail : Monsicha2540@hotmail.com

Facebook : Pugkana Msc

Line : Pugkana

เบอร์โทรศัพท์ : 099-0648908

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter