ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์


โปรดเลือกเมนูที่ต้องการ

เว็ปไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส 33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

อาจารย์ วีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นาย ชญานนท์ แสงดี ชั้นม. 6/7 เลขที่ 3 รหัสประจำตัว 29548

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

: lovechayanon@hotmail.com

: lovechayanon@hotmail.com

: chayanon_ply

 

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter