เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส 33210 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7

ยินดีต้อนรับ จัดทำเว็บไซต์โดย นายกรวิทย์ ณ ถลาง ชั้น ม.6/7 เสนอ คุณครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าชม

Website counter