ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 

ประวัติส่วนตัว ตารางสอน เพลงโปรด

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร

รหัส33201เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

เสนอ

ครูวีะศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นายบดินทร์ สกุล ชุมดำ ชั้น ม.6/7เลขที่6 เลขประจำตัว31142

E-mail Pobank8520@gmail.com

BoDin ChumDum Bo'Bank

ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้ชม

Website counter