กรุณาเลือกเมณ

ประวัติส่วนตัว

ตารางเรียน

เพลงโปรดที่ชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

ครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

นายวีระชาติ แดงจันทร์

เลขที่7 ม.6/7

e mail : dommi005@gmail.com

facebook: www.facebook.com/virajard

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter