ประวัติส่วนตัว

ตารางเรียน

เพลงที่ชื่อชอบ

 

เว็ปไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกาารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง.33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

จัดทำโดย

นายอภิสิทธิ์ เกษมสุข

เลขที่ 9 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 เลขประจำตัว 31146

E-mail: kasemsuk4635@gmail.com

facebook : เอ็ม อิอิ

line: 0846910019

lg: apisitkasemsuk

pin:25c1f544

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter