ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

 

 

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

นางสาวซอลีห๊ะ สัญญา ชั้น ม.6/7 เลขที่ 13 รหัสประจำตัว 31149

soleehah9695@gmail.com

soleehah sanya

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ. เมือง จ. สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter