ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว
ตารางสอน
เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์รหัสง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6


เสนอ ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวปุณณภา แดงแสงทอง ชั้นม6/7 เลขที่17 เลขประจำตัว31152
e-mail : punnapa772@gmail.com
facebook : pun punnapa

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2558
โรงเรียนสตูลวิทยา

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter