ยินดีตอนรับเข้าสู้เว็บไซต์

 

กรุณาเลือกข้อความที่ต้องการ

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6

 

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

นางสาว มณีวรรณ เพชรรัตน์ ชั้น ม.6/7 เลขประจำตัว

E-Mail kamf.173940@email.com

Facbook kamfk.1997@hotmail.com

Line k.kam.7

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter