ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว
ตารางสอน
เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ
ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวรัตติกาล นรินทร ชั้น ม.6/7 เลขที่ 21 เลขประจำตัว 31154

E-mail : mokolovely2540@gmail.com

Facebook : เหี้ย'ม๊ะ

Line : Rattikarn

ภาคเรียนที่ 1 ปีก่ีศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter