ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ คลิ๊กดู

ประวัติส่วนตัว
ตารางสอน
เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสานสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุร

จัดทำโดย

 

นางสาวลดาพร หนูเพ็ง ชั้น ม.6/7 เลขที่ 22 เลขประจำตัว 31155

E-Mail My-lovely-5815@hotmail.com

Facebook : Bie Babymild

Line : Indy_baby

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter