ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

มาฟังเพลงกันเถอะ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

5

 

อาจารย์วีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

 

นางสาวอรยา ล่องวั่น ชั้น ม.6/7 เลขที่ 26

เลขประจำตัว 31161

 

 

oraya2540@hotmail.com

One'z Peach

ID Line : onepeach14

IG : onepeachz

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter