ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ อรอุมา หมาดวัง ชั้น ม.6/7 เลขประจำตัว 31162

E-Mail : zirtar_lovet626@hotmail.com

Facebook : อรอุมา หมาดวัง / Line : mod626

ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

 

Website counter