ยิ
นดีต้อ
นรับข้าสู่เว็บซต์

 

 

 

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร

รหัส ง33201เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

นาวสาวปิยะภรณ์ สมทอง ชั้น ม.6/7 เลขที่ 29 เลขประจำตัว 31202

 

 

E-Mail nongkung2310@gmail.com

Facebook : Piyaporn Somthong / Line : nongkung2523

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter