ยินดีตอนรับเข้าสู้เว็บไซต์

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

----------------------------------

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

*********************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

*******************************************

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาว ณัฐณิชา นำยูรี ชั้น 6/7 เลขที่ 30 เลขประจำตัวนักเรียน 32191

E-mail..giffareen1997@gmail.com

Facebook...เหี้ย'กิ๊ฟ. Line.. gubgif0911

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter