ยินดีต้อนรับเช้าสู่เว็บไซด์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

-----------------------------------------------------------------

อยากดูอะไรก็เลือกสิครับ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

------------------------------------------------------------------

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

เสนอ
ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี
จัดทำโดย


ชื่อ-สกุล นายคุณากร ณ ขาว ชั้น 6/8 เลขที่ 3 เลขประจำตัว 28995
อีเมล์ kunakorn_kiwkiw1@hotmail.co.th

Line : Aiekunakornz

Website counter