ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัธบุรี

จัดทำโดย

นายวุฒิพงศ์ สาวะดี ชั้น ม.6/8 เลขที่ 7 เลขประจำตัว 29354

E-mail >> semwuttipong@gmail.com

ติดต่อได้ที่

 

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter