ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรีนยที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวสุกัลญา หลีวัง ชั้น ม.6/8 เลขที่ 16 เลขประจำตัว 29459

E-mail sukanyaleewang132@gmail.com

Facebook :Sukanya Leewang

Line chahsukanya

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter