ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

..............................................................................

ประวัติส่วนตัว

ตรางสอน

เพลงที่ชืนชอบ

...........................................................

เว็บไซต์เป็นส่วนหนึงของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมธยมศึกษาที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นายวรวุฒิ นาวาเดช ชั้น ม. 6/8 เลขที่ 6 รหัสประจำตัว 29473

อีเมล์ nawadet1@gmail.com

facebook warawut nawadet / line varava1122

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter