ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ประวัติส่วนตัว

 

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็ปไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

นายกิจติพิสิฎฐ์ เพ็ชรเล็ก ชั้น ม.6/8

เลฃที่ 2 เลขประจำตัว 31163

อีเมลล์ pechlek2@gmail.com

Fecebook: Re'ko Auntie Line: reeko

 

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter