ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

กรุณาเลือกข้อความที่ต้องการ

....

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

.............................................................

เว็บไซต์นี้เป็นส้วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

...................................................................

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นายนิกรณ์ บาโห้ย ชั้น ม.6/8 เลขที่ 4 รหัสประจำตัว 31166

...............................................................

อีเมล์ nikorn0905@gmail.com

facebook Nikorn Nikorn

.............................................................

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter