ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ส่วนตัว

กรุณาเลือกเมนูที่คุณต้องาร

----------------------------------------------

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงโปรด

---------------------------------------------

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

จำนวนผู้เข้าชม

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นายศุภกฤษ กชณพร ชั้น ม.6/8 เลขที่ 8 เลขประจำตัว 31169

อีเมล์ Suppakrit1992@gmail.com

FB:After eyoung

Line:0817381982

Website counter