ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

เพลงที่ชอบ

ตารางสอน

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รัหัสวิชา33201เทคโนโลยีสารสนเทศ5ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2558
โรงเรียนสตูลวิทยา

เสนอ

ครูครูวีระศักดิ์ พัทบุร


จัดทำโดย


นางสาวฐณิชา ยาวาหาบชั้นม.6/8เลขาที่11
อีเมล์hone.12bo@gmail.com
facbook.น้องโบว์.บาร์ล๊อค'ค็อคแค็ค


จำตัวผู้เข้าชม

Website counter