ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่นตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

เพลงที่ชอบ

ตารางสอน

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวนฤมล สร้อยเสน ชั้น ม.6/8 เลขที่ 12 รหัสประจำตัว 31175

อีเมล์ narumonsoisen@gmail.com

facebook: narumon beer

 

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter