ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์ประจำตัว

กรุณาเลือกเมนูที่ต้องการ

 

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงโปรด

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัสง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 

เสนอ

ครูวีระศักดิื พัทบูร

จัดทำโดย

 

นางสาววานิสา ตำแดสา ชั้นม.6/8 เลขที่ 14 เลขประจำตัว 31179

E-mail : wanisa1944@gmail.com

FB : Wanisa sa

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter