ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางเรียน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2558

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวสริตา อุมา ชั้น ม. 6 เลขที่15 เลขประจำตัว31180

อีเมล์ Saritaaooma@hotmail.com

facebook sarita aooma

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter