เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558

 

เสนอ

ตรูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวอภิญญา แซ่จั่ง ชั้น ม.6/8 เลขที่ 18 เลขประจำตัว 31183

 

E-mail : apinyalovelove14@gmail.com

Facebook : jenni Apinya

Line : Apinya_2015_saejang

 

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter