ยินดีต้อนรับเข้าเว็บไซต์

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

....

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอบ

 

เพลงที่ชื่นชอบ.

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อนางสาวอัสนา ยะลิน ชั้น ม.6/8 เลขที่ 19 เลขประจำตัว 31184

อีเมล์ nanaassana@hotmail.com

Facebook nanaassana/Line hem-na1234

จำนวนที่เข้าชม

 

Website counter