ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

---------------------------------

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

 

 

-----------------------------------------

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อนางสาวสุวรรณา ท่าชะมวง ชั้น ม.6/8 เลขที่ 20 เลขประจำตัว 31191

อีเมล์

Facebook Zunna Zunny

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter